Danışmanlık Hizmetlerim

Vergi dairesince tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali,

Ödeme Emirlerinin iptali,

Vergi dairesince uygulanan hacizlerde haczin kaldırılması,

Özel esas uygulamasına karşı özel esaslar uygulamasının iptali,

Re’sen terk uygulamasında re’sen terk uygulamasının iptali,

KDV, Gelir, Kurumlar vergisi iadelerinin ret edilmesine karşı iadenin yapılması,

KDV istisna belgesi verilmesi talebinin ret edilmesi işleminin iptali,

Dava açma süresi geçen hatalı istenen vergi ve ceza için vergi hatalarının düzeltilmesi,

Yürütülecek süreç yönetimi ve süreç sonunda düzeltme talebinin ret edilmesi halinde ret talebinin iptali,

İptali ile ilgili açılacak davalarda dava dilekçelerinin hazırlanmasında,

Vergi dairesinden gelen yazılara karşı izlenecek yol ve verilecek cevaplar.

Vergi dairesinde yapılacak işlemlerle ilgi dilekçe yazılması ve süreç takibi ile ilgili danışmanlık hizmetileri verilmektedir.

Hakkımda

Atilla Öztekin, kariyerine 1989 yılında Ankara’da Yeni vergi dairesi’nde başlamış, Hitit vergi dairesinde şeflik yaptıktan sonra  2001-2005 yılları arasında Tokat Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2005 yılında Vergi Dairesi Müdürü olarak Uşak Vergi Dairesi’ne atanmıştır.  Vergi Dairesi Müdürlüğü görevini 10 yıl boyunca İstanbul’da ki Beyoğlu Vergi Dairesi, Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi , Büyükçekmece Vergi Dairesi ve Kocasinan Vergi Dairesi gibi önemli dairelerde sürdüren Öztekin, 10 yılın ardından kamudan ayrılarak Serbest olarak çalışmaya başlamıştır.